Начало

Замърсяването на въздуха оказва силно въздействие върху здравето на човека и следователно оказва голяма тежест върху разходите за здравеопазване в страната. Лошото качество на въздуха засяга всички хора, като особено силно засегнати са чувствителни и уязвими групи, като бременните жени, децата, възрастните и най-вече страдащите от респираторни и други сериозни заболявания, обостря развитието на грип и ОРЗ, и особено силно засяга групите с ниски доходи

  Основна цел на нашето сдружение:

  • Подобряване на общественото здраве и намаляване на разходите за здравеопазване чрез въвеждане на мерки за подобряване качеството на въздуха.

→  Как ще постигнем нашата цел:

  • Ефективни изменения в Закона за местните данъци и такси, в частта за данък върху превозните средства;
  • Въвеждане на регулация (нови стандарти) за движение на МПС в урбанизираните зони;
  • Намаляване на използването на твърди горива за битово отопление;
  • Промяна на модела на Целевата помощ за отопление;
  • Придържане към европейските норми и тенденции – поставяне на акцент върху енергийната ефективност и зелената енергия от възобновяеми източници.
  • Подобряване на градското планиране

Проекти:

Избери за да помогнеш…

Пилотният скринингов проект за ранно установяване на рак на белия дроб, който предлагаме, ще има както индивидуална, така и обществена полза. Пациентите, при които се установи ранна форма на рак ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб.

AirLief

AirLief е социална иновация, разработена от лекари и експерти по въздушно замърсяване. AirLief е безплатно мобилно приложение за Android и iOS, което комбинира по иновативен начин моментното качество на въздуха със здравна информация и персонализиране съвети за предпазване. Свалете безплатно:
Android
iOS
Повече информация

AirLief-app-bg-front

Unmask my City

Международна акция на лекарите, медицинските сестри и свързаните с тях здравни специалисти, които са посветени на подобряване на здравето на пациентите и общностите. Подобряването на качеството на въздуха и намаляването на емисиите в нашите градове ще спести милиони животи и ще подобри здравните резултати за милиарди хора.
Повече информация

Ние сме горди, че сме пълноправни членове и партньори с: